Uchwała KWP w sprawie ESR w Tatrach

kwp

Uchwała zarządu Klubu Wysokogórskiego Polska z dn. 08.11.2017

Stanowisko Klubu Wysokogórskiego Polska
w sprawie planowanego wprowadzenia przez TPN
Elektronicznego Stymulantu Rekreacji (ESR) w Tatrach.

  1. Tatrzański Park Narodowy pod pozorem walki o ochronę danych osobowych chce doprowadzić do redukcji etatu osoby, która dane z zeszytów mozolnie przepisywała do Excela. Zredukowany etat z pewnością zostanie przydzielony Straży Parkowej – mówimy NIE każdemu nowemu filancowi, który pod pozorem patrolowania łazi po bezcennych przyrodniczo terenach Tatr zwiększając antropopresję.
  2. Tatrzański Park Narodowy z frazesami o ochrony przyrody na ustach chce zakupić elektroniczne urządzenia rejestrujące (tzw. tablety) zbudowane z metali ciężkich przez jeszcze ciężej pracujące dzieci w krajach VI świata. Sprzęt ten w zasadzie już w momencie przybycia do kraju jest przestarzały czyli staje się elektrośmieciem, ergo – TPN chce zwiększyć produkcję elektrośmieci.
  3. Nie można wykluczyć, a doniesienia ze świata każą uznać to za pewnik, że zebrane dane wcześniej czy później zostaną wykradzione i udostępnione opinii publicznej. Czy TPN jest gotowy płacić odszkodowania za pozwy rozwodowe składane przez małżonków, którzy nagle zdobędą wgląd w agendę wyjść (lub ich braku) partnerów? Ile podstawowych komórek społecznych rozpadnie się w momencie, gdy opowieści o zdobywanych szczytach rozminą się ze smutną elektroniczną rzeczywistością?
  4. Skąd mamy mieć pewność, że nasze dane nie zostaną sprzedane firmom outdoorowym, chcącym wcisnąć nam swój sprzęt pod pozorem ich zużycia?
  5. Co w przypadku zmiany planów już pod samą ścianą? Czy tam również zostaną zainstalowane tablety pozwalające zarejestrować zmianę planów? A jeżeli narobią na nie ptaki? Mamy palcami rozmazywać to po ekranie?
  6. Jesteśmy przekonani, że rozbudowany system informatyczny nie dość że z czasem ustawi limity zespołów na poszczególne drogi, nie dość że nie pozwoli zarejestrować się osobom, którzy nie mają ważnej legitymacji Ligii Ochrony Przyrody , to jeszcze nie przepuści osób, które w ostatnim półroczu ani razu nie zalajkowały postu TPN lub jego partnerów.
  7. W związku z powyższym, w solidarności z innymi KW w Polsce nie zgadzamy się wprowadzenie ESR ani żadnego innego systemu opartego na prądzie. Jan Paweł II wpisywał się do zeszytu i jakoś został świętym.
  8. Jednocześnie odwetowo, wprowadzamy konieczność elektronicznej rejestracji dla każdego pracownika TPN przed wejściem do siedziby naszego klubu.
  9. Popieramy KW Warszawa w sprawie nieuczestniczenia w panelu na Krakowski Festiwalu Górskim. Podjęliśmy uchwałę, aby również  w nim nie uczestniczyć. Uważamy, że do skandali najlepiej nadaje się Festiwal Górski w Lądku-Zdroju.
  10. Deklarujemy pełną współpracę z PZA celem wypracowania kompromisowego stanowiska skutkującego usunięciem TPN z Tatr.

Z taternickim pozdrowieniem
Zarząd KW Polska