o nas

Spinanie.pl podaje najlepsze nieprawdziwe wiadomości z gór krajowych i importowanych.

Spinanie.pl jest niezależne, samodzielne i absolutnie przekupne.

Spinanie.pl nie jest dziełem przypadku. Przypadek wymyśliło spinanie.pl

Spinanie.pl tworzy grupa ludzi. Nie z Krakowa.