Bursztynowe Spinki

Bursztynowe Spinki to nagrody przyznawane za wyjątkowe osiągnięcią górskie w dziedzinie spinania się poczynione w minionym roku.

Zgłoszenia zawierające opis wiekopomnych dokonań swoich lub koleżeństwa poczynionych w roku 2015 należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@spinanie.pl do dnia 31.12.2015.

Nominacje do nagrody będziemy sukcesywnie zamieszczać na naszych łamach.

Kapituła konkursu tradycyjnie będzie obradować 1. stycznia 2016 w schronisku Pasterka w Górach Stołowych, uzgodni werdykt i poda go do publicznej wiadomości.

Konkurs nie ma regulaminu i słowo Kapituły jest pierwsze i ostatnie. Odwołanie lub protesty będą automatycznie nominowane do nagrody w roku kolejnym.