12 postulatów związkowców górskich

zrzut-ekranu-2018-03-29-o-23-44-06

Mając na uwadze cenne doświadczenia zebrane podczas zakończonej niedawno Narodowej Wyprawy Zimowej na K2, jej uczestnicy zdecydowali się powołać do życia Związek Zawodowy Himalaistów Zimowych.
Do związku mogą wstąpić wszystkie osoby, które w przeszłości brały udział w wyprawach zimowych oraz uczestnicy wyjazdów unifikacyjnych przed tymi wyprawami. Celem związku jest ujednolicenie praw, jakie przysługują uczestnikom zimowych wypraw oraz ochrona przed nadmiernymi obciążeniami lub obowiązkami.

Związek będzie postulował uregulowanie następujących kwestii:
1. Ograniczenie ciężaru plecaków z zaopatrzeniem dla wyższych obozów
2. Skrócenie odległości pomiędzy obozami
3. Obowiązek zaopatrzenia wszystkich obozów w podstawowe środki do higieny osobistej (miska, ręcznik, mydło lub pasta bhp, zbiornik na ciepłą wodę)
4. Wyznaczenie i przestrzeganie ram czasowych górskiej aktywności. W przypadku przekroczenia limitów czasowych, zaliczanie ich na poczet przyszłych wypraw.
5. Prawo do dnia wolnego po każdych dwunastu godzinach nieprzerwanej aktywności górskiej.
6. Umieszczenia w widocznym miejscu oznaczenia dróg ewakuacyjnych wraz z czytelnym schematem.
7. Obowiązek przekazywania poleceń wyłącznie w formie pisemnej.
8. Opracowanie procedury odwoławczej od wydanego polecenia.
9. Opracowanie zasad przyznawania i naliczania dodatku stażowego.
10. Zapewnienie przez organizatora obuwia i gogle ochronnych.
11. Ustalenie dla każdego uczestnika procentowego udziału w kontaktach mediami (zależnie od liczebności wyprawy).
12. Ustalenie dla każdego uczestnika górnego limitu ilości festiwali i innych imprez publicznych w których może brać udział po wyprawie.
Inicjatywa ta wychodzi naprzeciw postulatom od dawna sygnalizowanym w środowisku i pozwoli na bezpieczne prowadzenie akcji górskiej, a także sprawiedliwe korzystanie z ewentualnych beneficjów wypracowanych kolektywnie przez całą wyprawę. Ukróci także zachowania nieprzemyślane, brawurowe, obliczone na poklask i nierzadko stawiające w niekorzystnym świetle pozostałych uczestników.

(ZP)